• Το Εκ Φαρσάλων είναι οικογενειακή επιχείρηση όπου υπάρχει διάδοχη κατάσταση .
  • Ζωντανή απόδειξη της ποιότητάς μας, οι τοπικοί κτηνοτρόφοι .
  • Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή τραυματισμού των ζώων κατά τη μεταφορά .
  • Δηλώνουμε υπεύθυνοι από την αρχή της ζωής ενός ζώου μέχρι το πιάτο του καταναλωτή .
  • Με γνώμονα τον επαγγελματισμό, τη στήριξη της επαρχίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς λειτουργούμε με βάση τον κύκλο της αγοράς .

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και με σεβασμό στις διατροφικές του ανάγκες, η εταιρία εκ φαρσάλων στοχεύει στην βελτίωση της υγιεινής & της γεύσης του κρέατος μέσω της διατροφής του ζώου.